Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Informacja o moich publikacjach i cytowaniach w bazie Google Scholar:

red. Sylwia Dziedzic

Publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia doktora:

red. Sylwia Dziedzic

 

2019

 1. Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające ekoinnowacje, Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A. (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 1-108.
 2. Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A., Inteligentne miasta wspomagająca ekoinnowacje [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające ekoinnowacje, Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A. (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 31-53.
 3. Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A., Biogospodarka wspomagająca ekoinnowacje [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające ekoinnowacje, Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A. (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 54-70.
 4. Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A., Gospodarka obiegu zamkniętego wspomagająca ekoinnowacje [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające ekoinnowacje, Dziedzic S., Woźniak L., Ostasz G., Badora A., (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 71-90.

2018

 1. Dziedzic S.Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 1-325.
 2. Dziedzic S.Koncepcje Quintuple Helix oraz Smart Specialisation w kreowaniu regionalnego systemu ekoinnowacji. Studium przypadku, Studia KPZK, s. 256-264.

2017

 1. Dziedzic S.Inteligentna specjalizacja w kreowaniu gospodarki opartej na mądrości, Journal of Management and Finanse, Vol. 15, No. 2, Part 1, s. 95-106.
 2. Dziedzic S.Aspekty środowiskowe w krajowych inteligentnych specjalizacjach w obszarze" Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu491, 2017, s. 124-135.
 3. Dziedzic S., Chruściel J., Zarządzanie strategiczne w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie województwa podkarpackiego, Modern Management Review, Vol. XXII, Research Journal 24, 1/2017, s. 21-35.

 2016

 1. Dziedzic S.Eco-innovative awareness of young women and men as an element of eco-innovative management of region development, Humanities and Social Sciences, t. XXI, z. 23 (4/2016), s. 103-124.
 2. Dziedzic S.Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa - studium przypadku, [w:] Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, (pod red.) Czubasiewicz H., Grajewski P., Waśniewski J., Uniwersytet Gdański, Sopot 2016, s. 223-235.
 3. Dziedzic S.Intencje podejmowania działalności gospodarczej przez studentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 444, 2016, s. 95-106.
 4. Dziedzic S.Ekoinnowacyjne zachowania zakupowe klientów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 454, 2016, s. 159-173.
 5. Woźniak L., Dziedzic S.Zarządzanie regionem w kontekście realizacji polityki gospodarczej i ekologicznej Unii Europejskiej (studium przypadku), [w:] Ekonomia i środowisko: księga jubileuszowa profesora Bogusława Fiedora, red. S. Czaja, A. Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 274-279.
 6. Dziedzic S., Woźniak L., Czerepiuk P.Proces przedsiębiorczego odkrywania jako metoda strategicznego planowania i implementacji inteligentnych specjalizacji regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 444, Wrocław 2016, s.107-118.

 2015

 1. Dziedzic S.Ekologiczne miasta przyszłości. Masdar City–studium przypadku,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,409, 2015, s. 264-276.
 2. Dziedzic S., Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek,9 (CD), 2015, s. 98-108.
 3. Dziedzic S., Woźniak L.Proces przedsiębiorczego odkrywania jako kluczowa metoda kreowania regionalnych strategii innowacji (RIS3), Marketing i Rynek,9 (CD), 2015, s. 109-119.
 4. Dziedzic S., Woźniak L., Chrzanowski M.Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.377, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s.267-279.
 5. Chrzanowski M., Dziedzic S., Woźniak L.,Ekoinnowacje w strategiach firm klastra „Dolina Lotnicza”,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 409, 2015, s. 253-263.

 2014

 1. Dziedzic S.Nowe podejście do tworzenia krajowych i regionalnych strategii innowacji – koncepcja inteligentnej specjalizacji (RIS3), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 119-128.
 2. Woźniak L., Dziedzic S., Chrzanowski M.Ekoinnowacje jako element nowego paradygmatu w europejskich i regionalnych dokumentach strategicznychResearch Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,366, 2014, s. 618-629.
 3. Woźniak L., Dziedzic S., Chrzanowski M.Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 337, Wrocław 2014, s. 88-95.
 4. Chrzanowski M., Dziedzic S.Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, t. XIX, MODERN MANAGEMENT REVIEW, z.20 (2/2014), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 7-16.
 5. Dziedzic S., Woźniak L., Chrzanowski M.Współczesne wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 129-141.

 2013

 1. Dziedzic S.Ekoinnowacje jako kluczowy element strategii inteligentnej specjalizacji [w:] Ekoinnowacje w Polsce, (pod red.) Woźniak L., Kanabrocka A, Hejduk M., Centrum Kongresowe Targów Kielce, Kielce 2013, s.4-14.
 2. Dziedzic S., Woźniak L.,Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (key enabling technologies) w rozwoju regionu – od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki w województwie podkarpackim, Monografia naukowa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-130.
 3. Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w ochronie środowiska - gospodarka wodna i energetyka. Rozwiązania dla woj. podkarpackiegoPolitechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 4. Dziedzic S., Woźniak L.,Innowacyjna wizja miast - wskazówki dla regionuPolitechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120.
 5. Dziedzic S., Woźniak L., Ekonomia ekologiczna (zielona) oraz ekonomia endogeniczna we wspieraniu innowacji i rozwoju regionu, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-120. 
 6. Woźniak L., Dziedzic S., Ostasz G., The problems of food economy – ecological and ethical dimension of Innovation, 22nd International Conference on Production Research. Challenges for Sustainable Operations, International Foundation for Production Research, Brasil 2013, s. 1-6, płyta CD.
 7. Woźniak M., Dziedzic S.,Life Quality Cluster “Podkarpackie Country” – ecoinnovation in the region’s development, 22nd International Conference on Production Research. Challenges for Sustainable Operations, International Foundation for Production Research, Brasil 2013, s. 1-7, płyta CD.
 8. Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek RSI woj. podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-128.
 9. Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej model rozwoju dla woj. podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 1-140.

 2012

 1. Dziedzic S., Analiza poziomu satysfakcji absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Z. 265, Wrocław 2012, s. 90-101.
 2. Woźniak L., Dziedzic S., Eco-innovations in sustainable model of food economy, World Academy of Science, Engineering and Technology, Z.70, Dubai 2012, s. 217-222.
 3. Woźniak L., Dziedzic S., Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje jako kryterium drogi ku ekologicznej i społecznej doskonałości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Z. 264, Wrocław 2012, s. 488-495.
 4. Woźniak L., Dziedzic S.,The green economy in agriculture, GM problems, social and environmental costs of GM, the role of state[w:] Green Economy: Reform and Renaissance of economics and its methodology - Green Economics - the solutions for the 21st century Green Ekonomy: Rethinking Growth: RIO +20, (pod red.) M. Kennet, J. Goke, K. Jouciute, V. Heinemann, Green Economics Institute (UK), Oxford 2012, s. 322-324.
 5. Woźniak L., Dziedzic S., Ekoinnowacyjne rozwiązania w turystyce [w:] Innowacyjność w turystyce, (pod red.) J. Krupa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA", Rzeszów 2012, s. 11-29.
 6. Woźniak L., Dziedzic S., Kluczowi interesariusze w kontekście strategicznych wyzwań dla polskiej gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Z. 260, Wrocław 2012, s. 527-535.
 7. Dziedzic S., Woźniak L., Zrównoważony rozwój w gospodarce żywnościowej - współczesne problemy i koncepcje przyszłości, 2, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012, s.47-55.

2011

 1. Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Oficyna Wydawnicza. Wydawnictwo polskiego związku niewidomych sp. z o. o., Rzeszów 2011, s. 1-131.
 2. Woźniak L., Dziedzic S., Funkcjonujące klastry na Podkarpaciu - przykłady[w:] Jak stworzyć klaster, (pod red.) W. Szajna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, Rzeszów 2011, s. 80-89.
 3. Woźniak L., Dziedzic S., Wsparcie lokalnych i regionalnych inicjatyw klastrowych [w:] Jak stworzyć klaster, (pod red.) W. Szajna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 90-103.

 2010

 1. Dziedzic S., Nowak K.Analiza i ocena formalna oraz merytoryczna opracowanej Strategii Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2010, 3, 17, 47-54.
 2. Dziedzic S., Nowak K.Polityka jakości - doskonalenie dokumentacji systemowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2010, 3, 17, 63-71.
 3. Dziedzic S., Nowak K.Strategia wydziału a strategia uczelni - analiza i ocena, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2010, 3, 17, 55-61.
 4. Woźniak L., Dziedzic S.Ekoinnowacyjne rozwiązania w turystyce[w:] Innowacyjność w turystyce, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Rzeszów 2010, 11-29.
 5. Ziółkowski B., Dziedzic S., Woźniak M., Woźniak L.The Model of Sustainable Development of Technologies and the Market in The Food Economy - The Possibilities of Cooperation Between Poland and The USA, Ecological and Social Concept, [in:] Journal of Polish-American Science and Technology, edit. G.W. Handy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2010, 34-41.
 6. Ziółkowski B., Woźniak L., Dziedzic S., Sobkowiak A.,Priority Technologies for Sustainable Development of Podkarpacie Province - Eco-Innovative Vision for Region - Proposals for Cooperation and Leading Research Directions, [w:] Journal of Polish-American Science and Technology, (pod red.) G.W. Handy, Warszawa 2010, s. 26-33.
 7. Przedsiębiorczość akademicka. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a MŚP na PodkarpaciuDziedzic S. (red.)Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 1-120.
 8. Woźniak L., Dziedzic S., SPINAKERskill – osobowość przedsiębiorcza, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a MŚP na Podkarpaciu, Dziedzic S. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 29-48.
 9. Dziedzic S., SPINAKERform – prawne i finansowe formy prowadzenia działalności, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a MŚP na Podkarpaciu, Dziedzic S. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 69-89.
 10. Dziedzic S., SPINAKERpatent – chroń swój biznes, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a MŚP na Podkarpaciu, Dziedzic S. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 69-89.

2008

 1. Dziedzic S.Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, 67, s. 117-125.
 2. Dziedzic S., Woźniak L.Techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, 67, s. 127-135.
 3. Dziedzic S., Woźniak L.Rozwój bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych w województwie podkarpackim, [w:] Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, 1192, s. 310-314.
 4. Dziedzic S., Woźniak L.Charakterystyka form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez podkarpackich producentów rolnych, [w:] Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, pod red. F. Kapusty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, 1192, s. 315-321.
 5. Woźniak L., Hajduk-Stelmachowicz M., Dziedzic S., Ziółkowski B.Systemy zarządzania środowiskowego we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina, Klasyczny Uniwersytet Prywatny w Zaporożu, 2008, 1, s. 402-417.
 6. Woźniak L., Dziedzic S.Priorytetowe technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa w projekcie foresight dla województwa podkarpackiego[w:] Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika, Politechnika Opolska, 2008, 2, s. 273-286.
 7. Dziedzic S., Ziółkowski B., Metodyka realizacji projektu foresight dla województwa podkarpackiego[w:] Monitorowanie rozwoju regonu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod red. K. Malika, t.1, Politechnika Opolska, Opole, 2008 s. 157-163.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję